Зошто да одбереме гипс картонска плоча?

Зошто да одбереме гипс картонска плоча?
 • Незапалив материјал. Имајќи го во предвид фактот дека гипс-картонот не гори, водата во јадрото на гипсот се однесува како „вграден пожарникар” и во случај на пожар, испарува од јадрото на гипсот и ова испарување на вода го забавува распространувањето на пожарот низ структурата.
   
 • Затоа што гипс-картонските плочи му даваат многу добри својства на воздухот. Јадрото на гипсот може да апсорбира голем дел на влага, така што се намалува влажноста на просториите во летниот период. Истовремено, за време на зимската сува грејна сезона, пареата се испушта во воздухот на просторијата, со што ја подобрува температурата.
   
 • Затоа што гипс-картонската плоча е пријателска кон животната средина. Главните составни елементи: повеќеслојниот картон, гипсот и водата се природни субстанци и ниту нивното производство ниту инсталацијата не ја загадуваат животната средина.
   
 • Затоа што гипс-картонската градба има добри акустични својства. Преградните ѕидови од гипскартонски плочи и спуштените плафони, како и Isover вградената изолација од минерална волна помеѓу нив, можат ефективно да го спречат ширењето на воздушната бучава, и други прегради одвоени со мек-звучен материјал од структурите кои носат товар и не ги пренесуваат вибрациите кои се создаваат од тоновите на телото. 
   
Зошто да одбереме гипс картонска плоча?
 • Затоа што можат да се вградат добри термоизолациски структури. Оптималното намалување на сметките за енергија е многу важно за оние кои што градат нови домови, за оние кои ги прошируваат домовите како и за оние кои реновираат. Можеме да понудиме решенија за сува градба со употреба на термоизолационите материјали на Isover, така што секој може да си создаде економски исплатлив дом.
   
 • Затоа што површината на гипс-картонските плочи буди добро чувство. Како додаток на претходно споменатиот систем на регулација на пареа, гипс-картонот има добри својства за да го заземе внатрешниот простор, па токму затоа површината на ѕидот не зрачи топлина така што просторијата не се чувствува поладна отколку што покажува температурата на термометарот.
   
 • Затоа што е исплатлива и заштедува време. Сувата градба е многу помалку чувствителна на временски прилики отколку влажните технологии на градба, така што дури и во зимно време можете да работите на ентериерот на новите станбени објекти. Истовремено, конкретната цена на гипс-картонската плоча е пониска од традиционалните системи на градба.
   
 • Затоа што спротивно од заблудата, гипс картонската плоча може да носи тежина. Гипс картонските плочи се многу добри при статички оптоварувања, така што со соодветнo направениот избор на гипс-картонски плочи сега можете да постигнете носивост и до 50kg по квадратен метар на ѕидот. Така можеме сосема безбедно да ги монтираме кујнските елементи. Одличен пример е иновативната плоча Rigips Habito®