Нашата мисија

 

making the world a better home

 

 

Нашата мисија е отсликана во нашите дневни активности. На дневна основа, дизајнираме, произведуваме и дистрибуираме решенија и придонесуваме за поголем комфорт, здраво живеење, ефикасна работа и во исто време ја почитуваме планетата.

 

 

 

 

Нашата мисија е поткрепена од нашата историја. На пазарот сме повеќе од 350 години, така што гледаме како светот околу нас се менува. Се соочуваме со предизвик кој никогаш не бил покритичен: да се најде рамнотежа и комфорт додека ги зачувуваме ресурсите. Го прифативме овој предизвик како сопствен.

 

DOCK

 

 

 

 

Нашата мисија има глобална цел, но исто така помага во регионите.
Имаме моќна независност во деловите каде што работиме.
На овој начин, можеме да одговориме на потребите на домашниот пазар и во исто време да придонесеме на глобалните цели.

 

 

 

Нашата мисија е заоснована на нашите вредности. Тие вклучуваат, меѓу другите, лојалност, солидарност, почит, интегритет, грижа за животната средина. Свесни сме дека нашaта одговорност и моќ придонесуваат за подобро живеење во светот и според тоа ги насочуваме нашите постапки.

people
CEO

„Making the world a better home“
е силно мото кое не придружува во текот на нашите секојдневни активности и истовремено служи како водич за нашите долгорочни одлуки.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer