56 Резултати
Rigips® Prime

Rigips® Prime

Rigips® Prime е концентриран универзален прајмер.

Rigips® Promix Finish

Rigips® Promix Finish Plus

Rigips® Promix Finish Plus е готова пастозна маса за глетување на внатрешни површини, како соодветна подлога за бојадисување или пред поставување на тапети.

Rigips® Promix Mega Plus

Rigips® Promix Mega Plus

Rigips® Promix Mega Plus е фина, бела пастозна маса, подготвена заупотреба при фугирање и обработка на внатрешни површини.

Rigips Сидро држач

Rigips Сидро држач

Сидро држач, достапен во повеќе димензии, се прицврстува на дрвена конструкција за изведба на плафони во поткорoвје. 

Rigips Линиска спојка за CD профили

Rigips Линиска спојка за CD профили

Линиска спојка за CD профили, за спуштен плафон од гипс картонски плочи, за CD профили монтирани на исто ниво но во два различни правци под агол од 90°.

Rigips Крстаста спојка

Rigips Крстаста спојка

Крстаста спојка за изведба на позиции каде се вкрстуваат CD профилите во дупла конструкција, за спуштен плафон со гипс картонски плочи.

Rigips Аголен држач

Rigips Аголен држач

Аголен држач за дупла конструкција за изведба на позиции каде се вкрстуваат CD профилите, за спуштен плафон со гипс картонски плочи.