Корпоративна општествена одговорност

Сите заедно во градење на поодржлив и инклузивен свет

Корпоративна општествена одговорност

Нашата мисија

Фондација

Фондацијата Saint-Gobain Initiatives

Фондацијата Saint-Gobain Initiatives дава подршка и овозможува помош на солидарни проекти во корист на локалните заедници.

Да се финансираат социјални проекти водени од невладини организации за помош на маргинализираните групи на луѓе, во следните полиња:

  • социјално и одржливо домување
  • професионална интеграција и образование

Кога станува збор за социјалното и одржливо домување, ние даваме подршка за проекти за градба и реновирање на просторот за домување за ранливите категории на луѓе, додека придонесуваме за намалена потрошувачка на енергија и зачувување на животната средина.

Фондацијата е во срцето на општествената одговорност на Saint-Gobain
Всушност, ние работиме за создавање на утрешниот свет. Ние сакаме да делуваме како совесна корпорација преку работењето со нашите засегнати страни.

Фондацијата е начин за вработените да учествуваат, сите заедно, во градењето на поодржлив и инклузивен свет. реку активностите, Фондацијата ги подржува визијата и вредностите на Saint-Gobain Групацијата.Во однос на професионалната интеграција и образование, ние ги подржуваме младите возрасни групи и се фокусираме на учењето вештини кои се поврзани со различни дејности.

Освен основниот финансиски аспект, ние исто така сакаме да сме сигурни дека овие проекти имаат корист од знаењето и техничките вештини.

Клучни податоци на Saint-Gobain Initiatives Фондацијата

на крајот на 2022

Sorry, your browser does not support inline SVG. 352

подржани проекти

 

Sorry, your browser does not support inline SVG. 41

земји домаќини на проектите

Sorry, your browser does not support inline SVG. 254

партнерства со невладини организации

 

Sorry, your browser does not support inline SVG. 18,8

милиони евра инвестирани

Sorry, your browser does not support inline SVG. 380

посветени спонзори

 

Sorry, your browser does not support inline SVG. 302

илјади корисници

Луѓето во Saint-Gobain

Луѓето во Saint-Gobain

Со еден пообединет и поправеден збор

Со еден пообединет и поправеден збор

За нашите проекти во Македонија

Преку Фондацијата Saint-Gobain Initiatives, во Македонија Saint-Gobain има подржано два проекти во соработка со Хабитат Македонија:

Енергетска Ефикасност за Здружението во Пензионери во Кавадарци

Реконструкција и енергетска ефикасност на Центарот за помош на лица со ментален хендикеп - Порака Неготино

За Хабитат Македонија

Здружението за хумано домување Хабитат Македонија е невладина организација дел од Habtat for Humanity International, посветена на обезбедување едноставни, пристојни и достапни домови за лицата со ниски приходи, без разлика на нивната етничка, полова и верска припадност. Од почетокот на своето работење од 2005 година, Хабитат Македонија поддржа повеќе од 10.000 семејства во обезбедување на подобри услови за домување.  За повеќе информации посетете ја веб страницата www.habitat.org.mk