10 Резултати
Model Gips

RIGIPS® MODEL GIPS

RIGIPS® MODEL GIPS е гипсена прашкаста маса за моделирање, изработка на модели од гипс, првенствено нивелирање на површините во ентериерот.

Construct Gips

RIGIPS® CONSTRUCT GIPS

RIGIPS® CONSTRUCT GIPS е маса на база на гипс која се употрбува за нивелирање на внатрешни површини, поправки, пополнување дупки, фиксирање на електрични инсталации.

Rimano Bianco

Rimano® Bianco

Rigips® Bianco е маса за израмнување и завршни работи на внатрешни ѕидови и плафони, која се нанесува рачно или машински во дебелина на слојот 1-5 mm.  Се користи за израмнување на внатрешни површини но и за реновирање и поправки.

Rimano Uni

Rimano® Uni

Rimano® Uni лесен машински гипсан малтер со додаден перлит за израмнување на внатрешни ѕидови и тавани направени од тули, бетон и.т.н. кој се нанесува машински во дебелина од 5 mm до 40 mm.

Rimano TEN

RIMANO® TEN Рачен малтер

RIMANO® TEN е лесен рачен гипсан малтер, со додаден перлит, со топлинско-изолациски својства, наменет за израмнување на внатрешни ѕидови и тавани, кој рачно се нанесува во дебелина на слојот од 5 mm до 40 mm.

Rimano Glet

RIMANO® GLET

RIMANO® GLET е маса за глетување наменета за завршна обработка на внатрешни површини, ѕидови и тавани, се нанесува рачно во дебелина на слој до 2 mm.

Super

Rigips® Super

Rigips® Super е маса за исполнување и завршна обработка на гипс-картонските плочи.

Duo Glet

Rigips® Duo Glet

Rigips® Duo Glet е гипс маса, 2 во 1, за израмнување и завршна обработка на внатрешни ѕидови и тавани, во дебелина на слој за нанесување од 2 mm до 10 mm.