9 Резултати
CLIMAFIT PROTECTO

CLIMAFIT PROTECTO

Climafit Protecto е иновативна плоча со 99,99% заштита од електромагнетни зрачења.
 

GLASROC® X

GLASROC® X

Glasroc® X е специјална иновативна плоча за надворешна и внатрешна употреба.  Плоча појачана од двете страни со стаклени влакна, без целулоза и со специјални адитиви кои ја прават отпорна на влага и мувла. 

Rigips ® Habito

Rigips ® Habito

Rigips® Habito е специјална иновативна цврста, носива и акустична гипс плоча тип DFRI отпорна на удари, идеална за внатрешни и преградни ѕидови.

Rigips® Fonic

Rigips® Fonic

Rigips® Fonic е специјална акустична плоча тип DF за преградни ѕидови или тавани, за подобрени акустични перформанси.

Rigips ® Blue Acoustic RFI

Rigips ® Blue Acoustic RFI

Rigips® Blue Acoustic RFI е специјална акустична огноотпорна и импрегнирана гипс-картонска плоча со стаклени влакна и адитиви кои на плочата и даваат посебни карактеристики за системи за акустика, заштита од пожар и влага, обложена со сина картонска обвивка.

Rigips® RFI

Rigips® RFI

Rigips® RFI е огноотпорна импрегнирана гипс-картонска плоча тип DFH2 со стаклени влакна и адитиви кои на плочата и даваат посебни карактеристики за системи за заштита од пожар и влага, обложена со зелена картонска обвивка.

Rigips® RF

Rigips® RF

Rigips® RF е огноотпорна гипс-картонска плоча тип DF со стаклени влакна и адитиви кои на плочата и даваат посебни карактеристики за системи за заштита од пожар, обложена со црвена картонски обвивка. 

 

 

Rigips RBI

Rigips RBI

Rigips® RBI е водоотпорна импрегрирана гипс-картонска плоча тип H2 обложена со зелена картонски обвивка.

 

X-Ray табла

Rigips® X Ray

Rigips® X Ray е иновативна плоча БЕЗ олово за заштита од рендгенско зрачење (X-Ray). Плоча што содржи бариум сулфат, гипс, стаклени влакна и други специјални адитиви.