Brand
Тавани

Rigips Аголен држач

Аголен држач за дупла конструкција за изведба на позиции каде се вкрстуваат CD профилите, за спуштен плафон со гипс картонски плочи.
Прочитај повеќе
Затвори

Опис на производот

Аголен држач за дупла конструкција за изведба на позиции каде се вкрстуваат CD профилите, за спуштен плафон со гипс картонски плочи.

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name Количина во кутија
NameАголен држач Количина во кутија100
Notes


 

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Документи за производот

Избери се
Декларација за перформанси (DoP)
Технички лист