Brand
Тавани

Rigips регулирачки држач за CD

Огноотпорност

Опис на производот

Регулирачки држач за CD профил, изработен од галванизиран челик, дебелина 0,8mm.

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name CPU length (mm) Количина по кутија (парче)
NameРегулирачки држач 6x9cm CPU length (mm)65 Количина по кутија (парче)100
NameРегулирачки држач 9x12cm CPU length (mm)95 Количина по кутија (парче)100
NameРегулирачки држач 3x6cm CPU length (mm)35 Количина по кутија (парче)100

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Документи за производот

Избери се
Декларација за перформанси
Технички лист со податоци за производ