Хидроизолација

poliuretanske hidroizolacije

Полимер-цементна хидроизолација

Полимер-цементните хидроизолации се најраспространет тип на хидроизолација. Најчеста употреба на полимер-цементни хидроизолации е за хидроизолација на купатила и кујни. Во себе содржат полимер, кој влијае на тоа да премазот биде што пофлексибилен и поотпорен.

Акрилна хидроизолација

Акрилна хидроизолација

Во Weber, секогаш работиме да ја прошириме нашата разновидност на производи и да се погрижиме да најдете се што ви треба токму овде. Поради оваа причина, развивме специјални видови производи за заштита на водата. 

Хидроизoлациони додатоци и мембрани

Хидроизoлациони додатоци и мембрани

Неизоставен дел од секој хидроизолационен систем се додатоците. Кога се користи хидроизолацијата секогаш за аглите и споевите се препорачува употреба на хидроизолациони траки, како дополнителна заштита. 

Битуменска хидроизолација

Битуменска хидроизолација

Премиум иновативно решение за хидроизолација како двокомпонентен премаза на база на  битумен и полистирен. Се препорачува кај надворешната хидроизолација на сите подрумски објекти, подрумски ѕидови, темели и плочи на темели.