Brand
Тавани

Rigips Сидро држач

Сидро држач, достапен во повеќе димензии, се прицврстува на дрвена конструкција за изведба на плафони во поткорoвје.

Прочитај повеќе
Затвори

Опис на производот

Сидро држач, достапен во повеќе димензии, се прицврстува на дрвена конструкција за изведба на плафони во поткорвје. 

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name Количина во кутија
NameRigips сидро држач 500 Количина во кутија100
NameRigips сидро држач 150 Количина во кутија100
NameRigips сидро држач 250 Количина во кутија100
NameRigips сидро држач 270 Количина во кутија100
NameRigips сидро држач 300 Количина во кутија100
NameRigips сидро држач 400 Количина во кутија100
Notes


 

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Документи за производот

Избери се
Декларација за перформанси (DoP)
Технички лист