Brand
Внатрешни ѕидови
Фасада - Надворешни ѕидови

webermin classic plus

Декоративен минерален тенкослоен завршен малтер, збогатен со полимери за декорација и заштита на фасадните површини


Прочитај повеќе
Затвори
Водоодбојност
Лесно нанесување

Опис на производот

webermin classic plus е минерален декоративен малтер кој е збогатен со полимери, што му ја зголемува водоодбојноста, прилепеноста на подлогата и отпорноста на пукање. Се користи и како завршен слој за декорација и заштита на ѕидови. Се нанесува на минерална подлога, а може да се нанесе и на носечки подлоги од вар. Тенкослојните минерални малтери се индустриски подготвени суви мешавини од вар, цемент и различен песок. Варта која ја содржат (со висока вредност на pH) природно го спречува развојот на алги и габи на површината. Минералниот малтер може да се пребојува со фасадна боја.

Карактеристики и предности

 • во бела боја
 • за внатрешни и надворешни ѕидови
 • состапен во K (kratz, full) и R (rille, rajb) структури
 • 10 години гаранција во системот
 • дел од фасадниот систем webertherm prestige
 • исклучително долговечен и постојан завршен малтер
 • висока паропропустливост
 • едноставна изработка
 • хигроскопност
 • еколошка прифатливост
 • лесен за нанесување
 • единствена структура
 • висока механичка цврстина

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name палета (kg) Weight (kg) Total surface covered
NameWebermin classic plus парче палета (kg)1200 Weight (kg)25 Total surface covered3.50

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Калкулатор на потрошувачка

Овој калкулатор е направен за да ви помогне да направите приближна калкулација на количината на производот што ви е потребна за проектот.

Површина
Висина (m)
Ширина (m)
Количина (m²)
Ѕид
Height
Width
QTY:
Opening
Height
Width
Количина

Документи за производот

Избери се
Atest-webermin-classic-plus
DOP-RS-weberminclassicplus
TL-webermin classic plus