Brand
Подoви

webertec D-Fix

Еднокомпонентна водоодбојна хидроизолациона облога
Прочитај повеќе
Затвори
Водоодбојност
Лесно нанесување
Лесно обработливо

Опис на производот
webertec D-fix е водоодбојна и водонепропустлива облога за хидроизолација на структурните компоненти во подрачјето што е во допир со земја (подрумски, сутеренски простории и темелни плочи), резервоари за вода и други структурни компоненти над земјата. Се употребува на хоризонтални и вертикални површини. Облогата се нанесува со помош на глетарка или четка во слој кој не смее да биде подебел од 4 mm. Облогата мора да биде заштитена најмалку 24 часа од директно влијание на вода, сонце или замрзнување.

Карактеристики и предности

 

  • формира постојан и тврд водонепропустлив слој 
  • отпорна на влијание од позитивен и негативен
  • притисок на водата 
  • посебно отпорна на хемиско и механичко влијание 
  • го штити просторот од подземната и капиларната влага 
  • облогата е потполно сува по 72 часа

 

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name палета (kg) Weight (kg) Total surface covered
NameWebertec D-fix канта палета (kg)1200 Weight (kg)20 Total surface covered12.00

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Калкулатор на потрошувачка

Овој калкулатор е направен за да ви помогне да направите приближна калкулација на количината на производот што ви е потребна за проектот.

Површина
Висина (m)
Ширина (m)
Количина (m²)
Ѕид
Height
Width
QTY:
Opening
Height
Width
Количина

Документи за производот

Избери се
ATEST-webertec-D-fix
DOP-RS-webertec-D-fix
TL-webertec-D-fix