Поставување на плочки

Лепила за керамика

Лепила за керамика

При поставување на плочки важно е да се одбере ефикасно и сигурoно лепило.  Weber лепилото за плочки за внатрешна и надворешна примена обезбедува леснотија на поставување и цврстина за вашите плочки да ве служат долги години.

Фуги

Фуги

Weber фугите ќе го дадат завршниот допир на вашите плочки. Со фугите, плочките ќе се истакнат, ќе бидат заштитени од вода и ќе ја намалат можноста од појава мувла и габи.

Заптивни маси

Заптивни маси

Заптивните маси на Weber го продолжуваат рокот на траење на вашите плочки. Ќе создадат површини на кои водата нема да се задржува и ќе се намали можноста од појава на алги и мувла.