Составни делови на фасадните системи (landing)

Фасадни декоративни малтери

Фасадни декоративни малтери

Квалитетните Weber фасадни малтери ќе го разубават а во едно и заштитат вашиот дом од различни атмосферски влијаниа. 
Уживајте во комфорот на вашиот дом со фасадните решенија од Weber.
 

Термоизолациони лепила

Термоизолациони лепила

Топлинската изолација е важна за комфорот во просторот. Квалитетните Weber лепила за термоизолација ќе ги зацврстат термоизолационите плочи а се употребуваат и за изработка на армирачки слој кој се одликува со висока механичка отпорност кој ќе го штити објектот со години.

Подлоги и премази

Основниот премаз е темел на секоја фасада.
Игра важна улога во импрегнацијата, изедначувањето, адхезијата со следниот материјал и зголемувањето на водоодбојност на  површината пред нанесувањето на завршниот декоративен малтер или фасадна боја.
 

Минерални малтери

Минерални малтери

Природниот минерален малтер може да биде завршна обработка на вашата фасада но се употребува и за внатрешна обработка на ѕидните и плафонски површини. Малтер кој се одликува со висока паропропусност која овозможува пријатна средина за домување.

Фасадни бои

Фасадни бои

Фасадната боја е карактерот на објектот, игра важна улога во естетскиот изглед но е важен елемент во тековното одржување на објектот со цел намалување на алгите и мувлата на површините. Одберете боја од палетата Weber и уживајте во убавината на Вашиот објект.

Додатоци за термоизолациони системи

Додатоци за термоизолациони системи

Додатоците се составен дел на секој фасаден систем. Квалитетна армирачка мрежа Weber, аголни профили, типли, прозорски профили се додатоци кои овозможуваат долготрајна, цврста површина без пукнатини.