Brand
Внатрешни ѕидови
Подoви
Рамен кров
Фасада - Надворешни ѕидови

webercol flex plus W

Високо флексибилно лепило за керамички плочки
Прочитај повеќе
Затвори
Без лизгање
Лесно обработливо
Флексибилно

Опис на производот

webercol flex plus е исклучително флексибилно лепило, C2TE класификација по (EN 12004), S1 (12002), со бела боја, фина гранулација, зголемена сила на врзување, засилено со адитиви, збогатено со полимери. Webercol flex plus е лепило со бела боја, фина гранулација и голема цврстина, од цемент, квалитетен песок и адитиви, збогатен со полимери. Погодно лепило за широк спектар на област на употреба како на пример, површини кои се под констатнтен притисок на вода (базени и резервоари), при лепење „плочка на плочка“, за системи со подно греење, површини со големо статичко и динамичко оптеретување, при лепење на темни плочки кои се постојано изложени на влијание од сончева топлина и други комплексни и слабо впивливи подлоги.

  • исклучителна јакост и флексибилност (C2 S1)
  • за лепење на плочки без лизгање (T)
  • со продолжено отворено време на работа (E)
  • за проблематични подлоги и големи плочки
  • за комплексни внатрешни и надворешни работи
  • за големи статични и термички оптоварувања
  • погодно за лепење “плочка на плочка”
  • погодно за системи со подно греење

Потрошувачка и пакување

Articles information
Name палета (kg) Weight (kg) Total surface covered
NameWebercol flex plus w вреќа палета (kg)1200 Weight (kg)25 Total surface covered5.00

Напомена: Сите наведени параметри се однесуваат на стандардните временски услови:
температурa 20°C, релативна влажност на воздух до 65%. Доколку временските услови не се во
согласност со наведените потребно е постапката на работењето да се прилагоди кон дадените
околности. Weber гарантира дека квалитетот на испорачаните производи е во согласност со сите
норми и правила на производство на производот. Koмпанијата не сноси одговорност за 
неправилното изведување на работите со наведениот материјал, за користење на материјалот во
цели кои не се наведени во описот на производот, како ни за изведување на работите при
временските услови кои не се во согласност со наведените во описот на работата. Weber
препорачува пред почетокот на работата да се направат пробни површини. Компанијата прифаќа
рекламации само на квалитетот на производот, доколку истиот е складиран, подготвен и
применет според издадените упатства.

Калкулатор на потрошувачка

Овој калкулатор е направен за да ви помогне да направите приближна калкулација на количината на производот што ви е потребна за проектот.

Површина
Висина (m)
Ширина (m)
Количина (m²)
Ѕид
Height
Width
QTY:
Opening
Height
Width
Количина

Документи за производот

Избери се
DOP-RS-colflexplus
IMS-webercolflexplus
MSDS-webercol
TL-webercolflexplus